Svētdiena, 26.01.2020
Latviešu  |  Русский  |  English

1. Informācija fiziskām personām drukāt

Saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, fiziskām personām šobrīd nav nekādu ierobežojumu pārdoto metāllūžņu apjomam, kā arī gūtajiem ienākumiem no darījumiem ar metāllūžņiem.

Tas nozīme, ka fiziska persona var regulāri veikt darījumus ar metāllūžņiem un fiziskās personas gūtie ienākumi no metāllūžņu pārdošanas netiek klasificēti kā saimnieciskā darbība. Tādēļ nav nepieciešama saimnieciskās darbības reģistrācija Valsts ieņēmumu dienestā un gada pārskata nodošana. Tikai uzņēmums, кas nodarbojas ar metāllūžņu iepirkšanu atbilstoši licencei (SIA Fero M) ir atbildīgs par darījumiem ar fiziskām personām un saskaņā ar likumu tam ir pienākums pārskaitīt valsts budžetā ienākuma nodokli 10% apmērā no iepirkto metāllūžņu summas.
 
Gaidām Jūs mūsu pieņemšanas punktos Jelgavā, Slokā, Jaunolainē un Daugavpilī.
 
Ar cieņu, SIA “Fero M”
administrācija

2. Metāllūžņu pieņemšanas kārtība: drukāt


Metāllūžņu pieņemšana tiek veikta atbilstoši LR MK Noteikumiem Nr. 960  -  "Noteikumi par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodevas likmi par licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību" Lasīt šeit
LŪŽŅUS - MUMS, NAUDA - JUMS!


The Forex Quotes are powered by Investing.com.

Apmeklētāji: 157219
Šodien: 17
© cermet.lv 2020, Izstrādāja: DSP